info@yourscool.sk

Harmonogram kurzov

25.9.-9.12.2017 JAZYKOVÉ KURZY AJ, NJ, FJ, RJ, ES

6.10./7.10.2017 – skúška ECL úroveň B1,C1/B2 – AJ, NJ

8.12./9.12.2017 – skúška ECL úroveň B1,C1/B2 – AJ, NJ

24.11. – 2.12.2017 LEKTOR

11.9.-12.9.2017 AOP BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK

2.10.- 10.11.2017 BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK

9.10.-16.11.2017 TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY

18.9.-22.9.2017 AOP TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY

18.9.2017 začína JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

25.9.2017 začína PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

9.10.2017 začína MZDY A PERSONALISTIKA

16.10.2017 začína INTERNÝ AUDÍTOR QMS, SEM, OHSAS


Otestuj sa
Zisti svoju úroveň jazyka na www.ysctesty.sk

Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.