info@yourscool.sk

Rekvalifikačné kurzy

Harmonogram najbližších kurzov

kurz lektor:
termín apríl 2021

kurz elektrotechnické minimum:
práve prebieha

kurz bezpečnostný technik:
od 29.03.2021 aj neskôr e-learning

kurz technik požiarnej ochrany:
čakáme na uvoľnenie opaterní

kurz interný audítor:
termín  miesto konania kurzu Trnava

školenia elektrotechnikov §21, §22, §23, §24:
termín na základe individuálnej dohody miesto konania kurzu Trnava

školenie viazačov bremien
termín na základe individuálnej dohody miesto konania kurzu u klienta alebo v Trnave

školenie obsluhovateľov vyhradených zdvíhacích zariadení
termín na základe individuálnej dohody miesto konania kurzu u klienta alebo v Trnave

 

Otvárame v mestách Trnava, Banská Bystrica, Prešov

Všetky naše kurzy sú akreditované.

Na základe oprávnenia Národného inšpektorátu práce alebo udelenej akreditácie Ministerstva školstva a Ministerstva vnútra Vás rekvalifikujeme na nasledovné činnosti:

Bezpečnostný technik

Technik požiarnej ochrany

Lektor

Interný audítor manažérstva kvality

Interný audítor environmentálneho manažérstva

Interný audítor manažérstva BOZP

Školenia prebiehajú priamo v prevádzke zákazníka alebo v školiacom stredisku yoursCOOL na Námestí Jozefa Herdu 1 v Trnave. Informujte sa telefonicky o najbližšom termíne kurzov na tel.č. 0908 810 174.

Rekvalifikačné kurzy môžete absolvovať aj zadarmo cez úrad práce cez program REPAS alebo KOMPAS.

Jazyk školení: SK / EN / DE 

Vyberte si z ponuky nasledujúcich kurzov:

Rekvalifikačné kurzy:

Lektor vo vzdelávaní dospelých – andragogické minimum 
Interný audítor systému manažérstva BOZP podľa normy EN ISO 18001
Interný audítor systému environmentálneho manažérstva podľa normy EN ISO 14001
Interný audítor systému manažérstva kvality podľa normy E ISO 9001

Kurzy pre elektrotechnikov:
Odborná spôsobilosť elektrotechnikov – Odborná príprava Elektrotechnik §21
Odborná spôsobilosť elektrotechnikov  - Odborná príprava Samostatný elektrotechnik §22
Odborná spôsobilosť elektrotechnikov  - Odborná príprava Elektrotechnik na riadenie činností a prevádzky §23
Aktualizačná odborná príprava - Elektrotechnik §21
Aktualizačná odborná príprava - Samostatný elektrotechnik §22
Aktualizačná odborná príprava – Elektrotechnik na riadenie činností alebo prevádzky §23
Aktualizačná odborná príprava – Revízny technik §24

Kurzy pre bezpečnostných technikov:
Odborná príprava bezpečnostných technikov
Aktualizačná odborná príprava bezpečnostních technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov
Príprava na skúšku autorizovaných bezpečnostných technikov

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Mám záujem o tento kurz


Otestuj sa
Zisti svoju úroveň jazyka na www.ysctesty.sk

Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.