Školenie Interný audítor kvality, environmentálneho manažérstva a manažérstva BOZP

Cena kurzu 420€
Dĺžka trvania 4 dni

Akreditovaný kurz: Interný audítor QMS, SEM, OHSAS

Podľa toho, ako sa bude situácia vyvíjať, kurzy otvoríme buď v letných mesiacoch júl - august alebo od septembra. 

Na školenia interných audítorov udelilo Ministerstvo školstva akreditácie č. 3386/2016/141/1, 3386/2016/93/1 a 3386/2016/93/2.

Termíny najbližších kurzov interných audítorov:

9.-12. 07. 2019 interný audítor kvality, BOZP a SEM (celkový kurz)

Jednotlivé moduly:

  • 9.7.     -            interný audítor kvality podľa normy ISO 9001
  • 10.7.   -            interný audítor systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001
  • 11.7.-12.7.       interný audítor BOZP podľa normy ISO 45001

Cieľová skupina:
pracovníci organizácií, ktoré si zavádzajú alebo uplatňujú zavederný systém manažérstva kvality, životného prostredia a bezpečnosti práce

Požadované vstupné vzdelanie:
ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou

Organizačná forma kurzu:
prezenčná

Rozsah vzdelávacieho programu: 
Interný audítor QMS 24 hodín, dva dni
Interný audítor OHSAS 24 hodín, dva dni
Interný audítor SEM 24 hodín, dva dni

Kombinovaný kurz Interný audítor QMS, OHSAS a SEM 48 hodín, štyri dni

Obsah školení interných audítorov:

výklad noriem, príprava auditu, výkon auditu, praktické rady a otázky

Osvedčenie:
Účastník kurzu získa osvedčenie s celoštátnou platnosťou.

Viac o kurzoch:
ISO 45001 - Kurz je určený pre pracovníkov organizácií, ktorí sú internými audítormi systémov manažérstva BOZP a pre všetkých záujemcov, ktorí sa chcú bližšie oboznámiť s touto normou. Kurz je prípravou na prechod z normy OHSAS 18001 na ISO 45001. Účastníci pochopia rozšírené požiadavky normy a budú ich vedieť vhodne implementovať v organizácii s ohľadom na zavedenú BOZP legislatívu.

Cena:

230€ bez DPH / 276€ s DPH Interný audítor QMS
230€ bez DPH / 276€  s DPH Interný audítor BOZP
230€ bez DPH / 276€ s DPH Interný audítor SEM 

350€ bez DPH / 420€ s DPH Kombinovaný kurz Interný audítor QMS, OHSAS a SEM 

V cene kurzu je kompletná výučba, učebné materiály, záverečná skúška a vydanie osvedčenia. Cena je konečná vrátane všetkých poplatkov.

Kurz sa otvára priebežne podľa záujmu počas celého roka. O najbližšom termíne kurzu sa informujte telefonicky na tel.č. 0908/ 810 174 alebo mailom na info@yourscool.sk.

Mám záujem o tento kurz


Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.