info@yourscool.sk

Jednoduché účtovníctvo

Kurz Jednoduché účtovníctvo otvárame najbližšie 3..2017.

Na daný kurz udelilo Ministerstvo školstva akreditáciu č. 3386/2015/107/1.
 
Cieľová skupina:
Modulový vzdelávací program jednoduché účtovníctvo je určený osobám, ktoré majú záujem získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti jednoduchého účtovníctva. Po obsahovej, materiálnej a personálnej stránke je vzdelávací program zostavený tak, aby úspešný absolvent vzdelávacieho programu získal komplexné vedomosti a zručnosti a uplatnil sa na trhu práce ako účtovník.
Požadované vstupné vzdelanie:
ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie
Organizačná forma kurzu:
kombinovaná
Rozsah vzdelávacieho programu: 55 hod.
Osvedčenie:
Účastník kurzu získa osvedčenie s celoštátnou platnosťou.
Cena:
Modul - Jednoduché účtovníctvo - 125€ bez DPH / 150€ s DPH
 
V cene kurzu je kompletná výučba, učebné materiály, záverečná skúška a vydanie osvedčenia. Cena je konečná vrátane všetkých poplatkov.
 
Obsah vzdelávacieho programu:
Zákon o účtovníctve
Účtovné doklady
Účtovné knihy
Účtovanie príjmov
Účtovanie výdavkov
Účtovanie v cudzej mene, DPH, majetok
Leasing, odpisovanie majetku
Účtovná závierka a daňové priznanie
 
Absolvent modulu pozná terminológiu a súvisiace právne predpisy v platnom znení. Vie samostatne účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva ručne alebo prostredníctvom účtovného softvéru. Dokáže viesť účtovnú dokumentáciu, spracovávať a kontrolovať účtovné doklady a daňové priznania, viesť peňažný denník. Vie aplikovať praktické postupy jednoduchého účtovania.
 
Kurz sa otvára priebežne podľa záujmu počas celého roka. O najbližšom termíne kurzu sa informujte telefonicky na tel.č. 0908/ 810 174 alebo mailom na info@yourscool.sk.

Mám záujem o tento kurz


Otestuj sa
Zisti svoju úroveň jazyka na www.ysctesty.sk

Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.