Školenie viazač bremien

Základný kurz viazačov bremien

Podľa toho, ako sa bude situácia vyvíjať, kurzy budeme znovu realizovať buď v letných mesiacoch júl - august alebo od septembra. 

Zaškolíme pracovníkov na viazanie bremien priamo vo Vašej firme. Pracovníci na konci školenia dostanú preukaz viazača bremien. (robí sa, ak zamestnanci nemajú platný preukaz viazača bremien)

Opakované školenie viazačov bremien

Opakovaným školením preškolíme viazačov bremien, aby im preukaz viazača bremien neprepadol. (robí sa raz ročne)

Aktualizačná odborná príprava viazačov bremien

Zaškolíme viazačov bremien a oboznámime ich s aktuálnou legislatívou. (robí sa každých 5 rokov)

Pre cenovú ponuku sa informujte na tel.č. 0908 810 174 alebo mailom na info@yourscool.sk 

 

Na školenia viazačov bremien udelil Národný inšpektorát práce oprávnenie č.:VVZ-0242/18-03.4.

Cieľová skupina: Zamestnanci, ktorí pri práci potrebujú viazať bremená na akékoľvek zdvíhacie zariadenie.

Požadované vstupné vzdelanie a prax:

Kurz môžu absolvovať osoby telesne a duševne spôsobilé vo veku 18 a viac rokov. Pri aktualizačnej odbornej príprave je podmienkou pre zaradenie do výchovnej a vzdelávacej aktivity platný preukaz viazača bremien.

Organizačná forma kurzu:
Prezenčná

Rozsah vzdelávacieho programu

20 hodín

Preukaz

Na úspešné zvládnutie praktickej časti skúšky viazača bremien je potrebné bezpečne a bezchybne zvládnuť úkon viazania a zavesovania bremena, jeho prepravu a uloženie, počas ktorého bude účastník správne používať dorozumievacie znamenia so žeriavnikom. Po úspešnom zvládnutí teoretickej a praktickej skúšky a po doložení dokladu o zdravotnej spôsobilosti bude účastníkovi vydaný preukaz viazača bremien.

Cena kurzu

Základný kurz viazačov bremien 35 € bez DPH / 42 € s DPH
Opakovaníé školenie viazačov bremien 15 € bez DPH / 18 € s DPH
Aktualizačná odborná príprava viazačov bremien 25 € bez DPH / 30 € s DPH

*Pokiaľ Vám preukaz viazača bremien prepadne, musíte absolvovať základný kurz viazačov bremien, aby ste získali odbornú spôsobilosť viazača bremien.

Mám záujem o tento kurz


Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.