Kurzy odbornej spôsobilosti

Školenia robíme priebežne podľa záujmu

Kurzy odbornej spôsobilosti školíme na základe oprávnenia od Národného inšpektorátu práce a podľa vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. a podľa zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zaškolíme pracovníkov, vystavíme osvedčenia/preukazy/doklady a upozorníme na ďalší termín opakovaného školenia, aby tieto doklady neprepadli.

Školenia viazačov bremien
Školenia žeriavnikov na mostové, otočné, portálové a konzolové žeriavy
Školenia na obsluhu brán
Školenia elektrotechnikov - odborná príprava a aktualizačná odborná príprava pre § 21, § 22, § 23 a § 24
Školenia bezpečnostných technikov - odborná príprava a aktualizačná príprava
Školenia technikov požiarnej ochrany - odborná príprava a aktualizačná príprava

Mám záujem o tento kurz


Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.