info@yourscool.sk

Preklady dokumentácie

Pri certifikácii strojov a dovoze zánovných strojov a zariadení je potrebné, aby konštrukčná a sprievodná dokumentácia zariadení bola v slovenskom jazyku.

Vyhotovíme preklad sprievodnej dokumentácie k rôznym technickým zariadeniam, strojom, spotrebičom a pod.

Pre výpočet cenovej ponuky nás kontaktujte mailom na info@yourscool.sk alebo telefonicky na 0908/ 810 174.. 

 

Mám záujem o tento kurz


Otestuj sa
Zisti svoju úroveň jazyka na www.ysctesty.sk

Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.