Odborný kurz lektor II: Pokročilé lektorské zručnosti

Cena kurzu 240€
Dĺžka trvania 2 dni

Odborný kurz lektor II: Pokročilé lektorské zručnosti 

Podľa toho, ako sa bude situácia vyvíjať, kurzy otvorímer buď v letných mesiacoch júl - august alebo od septembra. 

 

Cieľová skupina:
Kurz je určený predovšetkým jednotlivcom, ktorí pôsobia vo vzdelávaní a ktorí sa preukážu osvedčením o lektorskej spôsobilosti alebo  andragogickým a pedagogickým vzdelaním.

Požadované vstupné vzdelanie:
ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou

Organizačná forma kurzu:
prezenčná

Rozsah vzdelávacieho programu: 
16 hodín

Osvedčenie:
Účastník kurzu Pokročilé zručnosti lektora získa osvedčenie s celoštátnou a doživotnou platnosťou. V

Cena: 200€ bez DPH / 240€ s DPH

V cene kurzu je kompletná výučba, učebné materiály, záverečná skúška a vydanie osvedčenia. Cena je konečná vrátane všetkých poplatkov.

Cieľ kurzu

Absolvent vzdelávacieho programu ovláda hĺbkové poznatky z oblasti vzdelávania dospelých. Dokáže metodicky viesť tím lektorov. Dokáže poradiť a čeliť problémom pri plánovaní vzdelávania a tvorbe obsahu, počas vzdelávacieho procesu je schopný objektívne a logicky argumentovať. Pozná a aplikuje rôzne výkladové schémy, vytvára modelové situácie a využíva podporné techniky na tvorbu pozitívnej a interaktívnej klímy kurzu. Dokáže zvládnuť zložité situácie a motivovať štandartné typy problematických účastníkov. Vie navrhnúť kurzy od zahájenia, cez priebeh až po ich záver, pričom aplikuje podľa vopred stanovenej metodiky rituály na udržanie záujmu a dôvery a rituály na definovanie očakávaných a uskutočnených zmien, ktoré nastali u účastníkov kurzu. 

Obsah kurzu lektor II: Pokročilé lektorské zručnosti:

  1. Súčasné trendy vo vzdelávaní dospelých
  2. Pozitívne hodnoty (zodpovednosť, pozornosť, sloboda, racionalita, nenásilnosť)
  3. Pútavé uvedenie kurzu
  4. Priebeh kurzu a tvorba modelových situácií
  5. Logická argumentácia v prejave lektora
  6. Ako pracovať s problémovými ľuďmi a zvládnuť zložité situácie
  7. Typológia lektora
  8. Úspešný záver kurzu
  9. Zásady úspešného lektorovania

Prečo my?

Kurz je vedený zaujímavou interaktívnou formou. Na hodinách vládne príjemná atmosféra. Účastníci od začiatku kurzu lektor pracujú s nadobudnutými informáciami a pretavujú ich do svojej praxe. Na stretnutiach sa hrajú aj rôzne komunikačné hry, ktoré okrem zábavy sľubujú aj osvojenie si komunikačných kompetencií a stratégií nevyhnutných pre prácu lektora vo vzdelávaní dospelých.

Kurz Pokročilé zručnosti lektora má limitovaný počet miest. O najbližšom termíne kurzu sa informujte telefonicky na tel.č. 0908/ 810 174 alebo mailom na info@yourscool.sk.

Mám záujem o tento kurz


Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.