info@yourscool.sk

Školenia na VTZ zdvíhacie

Kurzy na vyhradené technické zariadenia zdvíhacie

Podľa toho, ako sa bude situácia vyvíjať, kurzy budeme znovu realizovať buď v letných mesiacoch júl - august alebo od septembra. 

Odborná príprava viazačov bremien
Kurz obsluhy pohyblivej pracovnej plošiny bez ŠPZ
Kurz žeriavnika - obsluhy mostových žeriavov
kurz žeriavnika - obsluhy portálových žeriavov
Kurz žeriavnika - obsluhy konzolových žeriavov

Na aké typy zdvíhacích zariadení školíme žeriavnikov?

Odborná príprava viazačov bremien

Najbližší termín: otvárame priebežne podľa záujmu
Na školenia viazačov bremien udelil Národný inšpektorát práce oprávnenia č. VVZ-0012/15-03.4.

Cieľová skupina:
Školenia sú určené pre žiadateľov o získanie preukazu viazača bremien.

Pre zaradenie uchádzačov do výchovnej a vzdelávacej aktivity je potrebné:

Organizačná forma kurzu:
prezenčná (20 vyuč. hodín)

Rozsah výchovnej a vzdelávacej aktivity:
1. Všeobecné požiadavky
2. Osobitné požiadavky
3. Praktická časť

Obsah školení pre viazačov bremien: 

Preukaz: 
po overení odborných vedomostí získa uchádzač preukaz o odbornej spôsobilosti viazača bremien

Cena:
Odborná príprava 45 €

Aktualizačná odborná príprava

Organizačná forma kurzu:
prezenčná (8 vyuč. hodín)

Obsah školenia:

  1. zmeny vo všeobecných požiadavkách,
  2. zmeny právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na elektrických zariadeniach,
  3. aktuálne poznatky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri činnosti viazačov bremien. 

Preukaz: 
po overení odborných vedomostí sa uchádzačovi do preukazu uvedie dátum absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy

Cena: 25 €
 

Opakované školenie

Organizačná forma kurzu:
prezenčná (8 vyuč. hodín)

Obsah školenia:

  1. zmeny vo všeobecných požiadavkách,
  2. zmeny právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na elektrických zariadeniach,
  3. aktuálne poznatky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri činnosti viazačov bremien. 

Preukaz: 
po overení odborných vedomostí sa uchádzačovi do preukazu uvedie dátum absolvovania opakovaného školenia

Cena: 15 €

Mám záujem o tento kurz


Otestuj sa
Zisti svoju úroveň jazyka na www.ysctesty.sk

Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.