Elektrotechnické minimum

Kurz Elektrotechnické minimum (400 hod.) pre neelektrikárov

Miesto konania kurzu: Trnava  l  Banská Bystrica 

Kurz sa dá absolvovať cez Projekt Slovensko cez úrad práce. 

Na kurz Elektrotechnické minimum udelilo Ministerstvo školstva akreditáciu pod č. 3386/2019/73/1.

Cieľová skupina: osoby so záujmom pracovať ako elektrikári bez elektrotechnického vzdelania a žiadatelia o elektrikársku vyhlášku §21, ktorí nemajú ukončené elektrotechnické vzdelanie. Na kurz sa môžu prihlásiť osoby vo veku min. 18 rokov s ukončeným stredoškolským vzdelaním (odborné, všeobecné, výučný list alebo maturita, aj gymnázium).

Požadované vstupné vzdelanie: ukončené stredoškolské vzdelanie (odborné, všeobecné, výučný list alebo maturita, aj gymnázium)

Organizačná forma kurzu:
Kombinovaná (prezenčná a riadené samoštúdium)

Rozsah vzdelávacieho programu

400 hodín (trvanie 3 mesiace)

Osvedčenie

Po overení odborných vedomostí získa uchádzač osvedčenie o odbornej kvalifikácii pre výkon povolania elektrotechnika s neobmedzenou platnosťou. Osvedčenie o úplnej rekvalifikácii (nahrádza štúdium na strednej škole elektrotechnickej).

Cena kurzu: 625 € bez DPH, 750 € s DPH

Cena kurzu pre úrad práce: 675€ bez DPH, 810 € s DPH

Chcem §21 elektrotechnik:
Na základe získaného elektrotechnického vzdelania na tomto kurze môžu absolventi v deň skúšok absolvovať za výhodných podmienok aj skúšku z elektrotechnickej spôsobilosti na §21 elektrotechnik podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

Mám záujem o tento kurz


Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.