info@yourscool.sk

BOZP školenia pre zamestnancov

BOZP školenia

Vzdelávacie a rekvalifikačné centrum yoursCOOL zabezpečí pre firmy BOZP školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov.

Podľa zákona č.124/2006 Z.z. §7 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je zamestnávateľ povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca 

Na základe oprávnenia od národného inšpektorátu práce č.: VVZ-0076/16-01.1 zabezpečíme:

Školenia prebiehajú priamo v prevádzke zákazníka alebo v školiacom stredisku YSC, s.r.o. na Námestí Jozefa Herdu 1 v Trnave. 

Jazyk školení: SK / EN / DE

Mám záujem o tento kurz


Otestuj sa
Zisti svoju úroveň jazyka na www.ysctesty.sk

Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.