info@yourscool.sk

Jazykové kurzy

Aké jazykové kurzy môžete absolvovať v našej jazykovej škole?

Angličtina, nemčina, francúzština, ruština, španielčina

Získaj 10€ zdarma - každý, kto sa otestuje a prihlási na jazykový kurz, automaticky získa pri zápise do kurzu zľavu 10€.

Skupinové jazykové kurzy pre dospelých: 2 x týždenne po 90 minút 
Frekvencia: pondelky a stredy, alebo utorky a štvrtky
Dĺžka jazykového kurzu: 44 hodín, 11 týždňov
Veľkosť skupiny: max. 6 účastníkov
Cena: 159 € / kurz

Skupinové jazykové kurzy pre žiakov: 2 x týždenne po 50 minút 
Frekvencia: pondelky a stredy, alebo utorky a štvrtky
Dĺžka jazykového kurzu: 36 hodín - 1školský polrok
Veľkosť skupiny: max. 6 účastníkov 
Cena: 159 € / kurz

Individuálne jazykové kurzy: zvolená intenzita po 50 minút
Frekvencia: podľa požiadaviek
Dĺžka jazykového kurzu: podľa požiadaviek, min. 5 stretnutí
Cena: 17 € / 55 minút

Ako rýchlo budem v cudzom jazyku napredovať? 

Podľa Európskeho referenčného rámca aj my rozdeľujeme študentov do šiestich úrovní. Škála sa pohybuje od najmenšej po najvyššiu úroveň v rozmedzí A1, A2, B1, B2, C1, C2. Každá úroveň je rozvrhnutá do troch trimestrov. Za jeden rok výučby teda postúpite o jednu úroveň vyššie. Aby ste počas leta nevypadli z cviku, môžete využiť konverzačné letné kurzy.

Získam po kurze osvedčenie?

Každý uchádzač získa po absolvovaní kurzu osvedčenie o absolvovaní kurzu danej úrovne. Toto osvedčenie sa vydáva v jazyku, ktorý sa študenti učia a zároveň v slovenskom jazyku. Slúži ako potvrdenie Vašich znalostí.

Ako získam jazykový certifikát ECL?

Ak chcete získať celoeurópsky jazykový certifikát ECL, potrebujete sa prihlásiť na skúšku. Skúška sa koná päťkrát do roka priamo v našom vzdelávacom centre. Skúšku môžete absolvovať po konzultácii s našim metodickkým poradcom bez prípravného kurzu alebo po absolvovaní prípravného kurzu. Viac informácií o certifikátoch tu.

Certifikované učebnice 

Učíme z certifikovaných, ktoré spracovali pedagogickí odborníci. Okrem hlavnej učebnice používame aj množstvo doplnkovej literatúry a interaktívnych hier na precvičovanie gramatiky, nadobúdanie slovnej zásoby, rozvíjanie komunikačných zručností. Pri výučbe kladieme dôraz na všetky štyri jazykové zručnosti. Len tak dokážete rýchlo napredovať v jazyku. To je aj dôvod, prečo sú naši študenti nadmieru spokojní a zostávajú verní našej jazykovej škole. Propagujeme osobitný prístup a radi Vám ukážeme naše kvality na nezáväznej ukážkovej hodine zdarma.

Základné piliere našej jazykovej školy:

Ďalšie často kladené otázky

Mám záujem o tento kurz


Otestuj sa
Zisti svoju úroveň jazyka na www.ysctesty.sk

Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.