Viac o kurze lektor

Filozofiou kurzu je odovzdať účastníkom „know-how“ – „ako a čím“, vedomosti a zručnosti, ktoré im pomôžu fundovanejšie a efektívnejšie pracovať v oblasti vzdelávania dospelých. Pritom nepôjde len o semináre a prednášky, ale aj o odovzdávanie praktických rád a skúseností v podaní našich odborníkov – profesionálov, ktorí pôsobia vo vzdelávaní dospelých pre verejnosť aj podniky v rámci celého Slovenska. Ponúkame Vám interaktívnu výučbu s praktickými aktivitami, pri ktorých si precvičíte modelové situácie z praxe a vďaka ktorým budete využívať fungujúce a účinné metódy vzdelávania a techniky komunikácie pri práci vzdelávateľa dospelých.

Cieľ kurzu: Absolvent kurzu pozná a v praxi aplikuje metódy plánovania vzdelávacej aktivity a metódy samotného vzdelávania dospelých.

Úspešní absolventi získajú osvedčenie lektora, ktoré ich oprávňuje zabezpečovať a vykonávať výchovu a vzdelávanie dospelých v rôznych oblastiach celoživotného a odborného vzdelávania. Osvedčenie má celoslovenskú a neobmedzenú platnosť.

Kurz lektor je určený predovšetkým jednotlivcom, ktorí majú záujem pôsobiť ako lektori vo vzdelávaní dospelých v rôznych odborných a akreditovaných kurzoch. Kurz je vhodný pre uchádzačov, ktorí potrebujú preukázať lektorskú spôsobilosť pre účely Národného inšpektorátu práce a Ministerstva školstva.

Metódy výučby:                                                                 
● modelové situácie
● diskusia
● hranie rolí
● brainstorming
odborný výklad s praktickými cvičeniami

Obsah kurzu lektor:
Na kurze si budúci lektori osvoja komplex poznatkov z andragogiky, základné princípy vzdelávania úspešného lektorovania, metódy, formy a zásady vzdelávania dospelých, poznatky z pedagogickej komunikácie lektora, praktické zručnosti pri tvorbe kurzov, výberu materiálov do obsahu svojich budúcich kurzov, precvičia si písanie učebných osnov a plánov, na základe praktických cvičení si vytvoria koncept vzdelávania pre budúce lektorovanie a dostanú spätnú väzbu na seba ako lektora, čo sa týka odbornej i osobnostnej stránky.

Mám záujem o tento kurz


Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.