Kurz lektor v Trnave

Kurz lektor v Trnave

Kurz lektor otvárame v Trnave dňa 07.02.2020 (piatok) o 9:00 hod. Kurz je robený kombinovanou formou, časť kurzu je prezenčná, časť kurzu je samoštúdium.  Prispôsobili sme dni kurzu pracujúcim a ich povinnostiam. Prezenčná časť kurzu býva v piatky a soboty. 

Kurz lektor je vedený zaujímavou interaktívnou formou, orientovaný najmä na prax. Na kurze získate vedomosti o metódach, formách a spôsoboch výučby, naučíte sa tvoriť obsah kurzov, učebné plány a osnovy a jeden celý deň bude venovaný aj komunikácii lektora.

Na konci kurzu získate osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu Lektor (andragogické minimum) s doživotnou platnosťou, netreba obnovovať.

Podmienkou na nástup do kurzu je vek min. 18 rokov a ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. Kurz stojí 240 eur s DPH. 

Miesto konania kurzu je v budove Trnawer na Námestí Jozefa Herdu 1, na 1. poschodí.

Vďaka kurzu lektor nielen že získate odbornú lektorksú spôsobilosť. V prvom rade si uľahčíte prácu, naučíte sa systematicky pracovať v prípravnej fáze pri tvorbe Vašich kurzov, získate rady do praxe, ktoré využijete aj počas samotného lektorovania. Ak máte otázky k organizácii kurzu alebo k prednášaným témam, radi Vám na ne odpovieme.

Mám záujem o tento kurz


Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.