Kurz elektrotechnické minimum v Trnave

Elektrotechnické minimum v Trnave

Kurz elektrotechnické minimum otvárame v Trnave. Kurz je robený kombinovanou formou, časť kurzu je prezenčná, časť kurzu je samoštúdium.  Prispôsobili sme dni kurzu pracujúcim a ich povinnostiam. Prezenčná časť býva v piatky poobede a v soboty v obtýždňových blokoch, príp. podľa dohody účastníkov. Keďže počet miest je obmedzený a o kurz je veľký záujem, radíme prihlásiť sa mailom čo najskôr, aby ste si rezervovali miesto v kurze.

Po absolvovaní kurzu dostanete osvedčenie o elektrotechnickom vzdelaní.  V posledný deň kurzu, t.j. v deň skúšky sa dá za zvýhodnených podmienok absolvovať hneď aj skúška na §21.osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti, aby ste mohli pracovať na el. zariadeniach.

Podmienkou na nástup do kurzu je vek min. 18 rokov a ukončené stredoškolské vzdelanie (výučný list alebo maturita akýkoľvek odbor, aj gymnázium).

Kurz elektrotechnické minimum stojí 625 € bez DPH (750 € s DPH). Osvedčenie §21 stojí bežne 100 €, ale pre absolventov elt. minima je cena 50 € bez DPH (60 € s DPH).

Miesto konania kurzu je budova Trnawer na Námestí Jozefa Herdu 1 v Trnave.

Mám záujem o tento kurz


Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.