Ako prebieha záverečná skúška na kurze lektor?

Záverečná skúška na kurze lektor má písomnú aj ústnu formu.

Najskôr sa koná písomná časť skúšky. Účastníci kurzu lektor odpovedajú na 5 otázok, ktoré sa vyberajú zo zoznamu otázok z pracovných listov. Všetky otázky zo zoznamu sa prejdú ešte pred skúškou. Sú to otvorené otázky.

Po písomnej skúške sa úspešní absolventi prezentujú pred ostatnými lektorským vystúpením. Tu nám priblížia svoju písomnú prácu (úloha na samoštúdium) a predstavia nám seba ako lektora a kurzy, ktoré budú do budúcna viesť, organiozovať a vyučovať. Každý prezentujúci lektor dostáva spätnú väzbu od svojich kolegov a od lektora kurzu. Po vyhodnotení tejto časti skúšky sa odovzdávajú osvedčenia.

Osvedčenie lektora má celoslovenskú a časovo neobmedzenú platnosť, netreba ho obnovovať.

Ak máte ďalšie otázky ku kurzu lektor, stačí nám ich poslať na mail info@yourscool.sk a my Vám radi odpovieme a pomôžeme.

Mám záujem o tento kurz


Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.