Kurz Lektor - andragogické minimum: Často kladené otázky

Kurz Lektor - andragogické minimum: Často kladené otázky

Ako sa môžem prihlásiť na kurz Lektor - andragogické minimum?
Na kurz Lektor - andragogické minimum sa môžete prihlásiť pomocou elektronickej prihlášky v spodnej časti podstránky alebo online na maili info@yourscool.sk, prípadne telefonicky na tel.č. 0908 810 174.

Kedy je najvhodnejší čas na prihlásenie sa?
Čím skôr tak spravíte, tým lepšie. Správny čas je teraz. Kurz lektor otvárame priebežne, vždy podľa počtu záujemcov. Zo skúseností je to väčšinou štyri razy do roka. Okrem kurzov pre verejnosť vieme kurz Lektor zabezpečiť aj pre firmy priamo v ich priestoroch.

Koľko hodín trvá kurz Lektor?
Kurz lektor alebo andragogické minimum trvá spolu 100 vyučovacích hodín, 48 hodín je prezenčnou formou v našom vzdelávacom centre, 52 hodín je dištančnou formou.

Ako sa od seba líšia andragogické a pedagogické minimum?
Keď absolvujete andragogické minimum, ste oprávnení pôsobiť ako lektor vo vzdelávaní dospelých, resp. v celoživotnom vzdelávaní. Keď absolvujete pedagogické minimum, ste oprávnení pôsobiť ako lektor, resp. učiteľ na základných a stredných školách. Ak potrebujete získať lektorskú spôsobilosť na preukázanie sa pre potreby ministerstva školstva a národného inšpektorátu práce, v tom prípade potrebujete andragogické minimum.

Ako dlho mi platí osvedčenie lektora?
Platnosť osvedčenia lektora je neobmedzená, toto osvedčenie lektora si netreba aktualizovať.

Aká je cena kurzu lektora - andragogického minima?
Cena tohto kurzu je na tejto podstránke.

Ako môžem uhradiť svoj kurz?
Kurz môžete uhradiť v hotovosti priamo vo vzdelávacom centre alebo prevodom na účet.

Potrebujem k lektorskému kurzu učebnicu - učebný materiál?
Všetky potrebné učebné materiály dostanete na prvom stretnutí. Ide o materiály na CD nosiči a papierové materiály. 

Aké je požadované vstupné vzdelanie na zaradenie do lektorského kurzu?
Pre zaradenie do kurzu je potrebné mať ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

Kde a ako prebieha skúška lektora?
Skúška prebieha priamo v našom vzdelávacom centre v Trnave. V komisii sú prísediaci aj lektori, ktorých už poznáte z prednášok. Skúška sa skladá z písomnej spätnej väzby s 5 otázkami a z ústnej časti - prezentácie pred ostatnými účastníkmi. Všetky veci, ktoré sa vyskytnú na skúške, s Vami lektori vopred prediskutujú a preberú na kurze lektora. k Vašemu vystúpeniu dostanete spätnú väzbu od ostatných účastníkov, ako aj od lektora kurzu.

Kde nájdem Vaše vzdelávacie centrum?
Naše vzdelávacie centrum sa nachádza v Trnave na rohu križovatky Rybníková Špačinská, na Námestí Jozefa Herdu 1. Vstup do budovy je oproti potravinám COOP Jednota.

Dá sa v blízkosti Vášho vzdelávacieho centra parkovať?
Áno, pred našou budovou je parkovisko. Aj napriek tomu, že sa naša budova nachádza v tesnej blízkosti centra, je parkovanie v okolí nášho vzdelávacieho centra bezplatné.

Mám záujem o tento kurz


Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.