Semestre: 25.09. - 9.12. 2017 | 15.01. - 31.03. 2018 | 09.04. - 23.06.2018

Rekvalifikačný kurz: Lektor - andragogické minimum

Rekvalifikačný kurz: Lektor - andragogické minimum

Najbližší kurz už 8.9.2017
 
Na kurz Lektor udelilo Ministerstvo školstva akreditáciu č. 3386/2014/80/1.
 
Cieľová skupina:
Kurz je určený predovšetkým jednotlivcom, ktorí majú záujem pôsobiť ako lektori vo vzdelávaní dospelých v rôznych odborných a akreditovaných kurzoch (aj BOZP a elektrotechnici). Absolvovaním kurzu lektor získavate lektorkú spôsobilosť. Podľa Vašej odbornej spôsobilosti môžete tak  pôsobiť ako lektor v danej oblasti celoživotného vzdelávania, resp. vzdelávania dospelých. Kurz je vhodný pre uchádzačov, ktorí potrebujú preukázať lektorskú spôsobilosť pre účely Národného inšpektorátu práce a Ministerstva školstva.
Požadované vstupné vzdelanie:
ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou
Organizačná forma kurzu:
kombinovaná
Rozsah vzdelávacieho programu: 
100 hodín, 48 hodín prezenčne, 52 hodín dištančne formou samoštúdia
Osvedčenie:
Účastník kurzu lektor získa osvedčenie s celoštátnou a doživotnou platnosťou. V
Cena: 200€ bez DPH / 240€ s DPH
V cene kurzu je kompletná výučba, učebné materiály, záverečná skúška a vydanie osvedčenia. Cena je konečná vrátane všetkých poplatkov.
 

Obsah vzdelávacieho programu:

Základné pojmy vo vzdelávaní dospelých
Osobitosti vzdelávania dospelých
Formy, metódy a zásady vzdelávania dospelých
Ciele a obsah vzdelávania
Tvorba učebných plánov, osnov, vzdelávacích projektov
Komunikácia lektor vs. účastníci kurzu
Osoba lektora vo vzdelávaní dospelých a jeho kompetencie

Prečo my?
Kurz je vedený zaujímavou interaktívnou formou. Na hodinách vládne príjemná atmosféra. Účastníci od začiatku kurzu lektor pracujú s nadobudnutými informáciami a pretavujú ich do svojej budúcej praxe. Učia sa samostatne alebo v skupinkách plánovať a tvoriť svoje učebné osnovy, už počas kurzu si pripravia materiály pre svoju prax. Na stretnutiach sa hrajú aj rôzne komunikačné hry, ktoré okrem zábavy sľubujú aj osvojenie si komunikačných kompetencií a stratégií nevyhnutných pre prácu lektora vo vzdelávaní dospelých.

Často kladené otázky
 
Kurz Lektor sa otvára priebežne podľa záujmu počas celého roka. O najbližšom termíne kurzu sa informujte telefonicky na tel.č. 0908/ 810 174 alebo mailom na info@yourscool.sk.
 
PDF icon informacny_material_na_stiahnutie.pdf

Mám záujem o tento kurz


Otestuj sa
Zisti svoju úroveň jazyka na www.ysctesty.sk

Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.