info@yourscool.sk

Zdravotná spôsobilosť ako podmienka na zaradenie do kurzu

Aby ste mohli byť zaradení do niektorých z kurzov na získanie odbornej spôsobilosti, musíte si dať potvrdiť u lekára zdravotnú spôsobilosť na danú činnosť. Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu Vám môže potvrdiť váš všeobecný lekár alebo pracovná zdravotná služba. 

Takéto potvrdenie potrebujete pri kurzoch:

kurz elektrotechnické minimum
kurz elektrotechnik §21
kurz samostatný elektrotechnik §22
kurz elektrotechnik na riadenie prevádzky alebo riadenie činnosti §23
školenie viazač bremien
školenie obsluhy zdvíhacích zariadení - všetky typy, aj brány

Študentom na prebiehajúcich kurzoch elektrotechnikov budeme akceptovať lekársky posudok na tlačivách prihlášky. 

Od nového roku si študenti, resp. záujemci o štúdium, budú musieť dať potvrdiť u lekára tlačivo podľa §31 ods. 1 až 5 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Toto tlačivo Vám automaticky dáme pri prihlásení sa na kurz, príp. si ho môžete stiahnuť na našej webstránke yourscool.sk


Otestuj sa
Zisti svoju úroveň jazyka na www.ysctesty.sk

Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.