info@yourscool.sk

Lektor - andragogické minimum

Informačný list

Filozofiou kurzu je odovzdať účastníkom „know-how“ – „ako a čím“, vedomosti a zručnosti, ktoré im pomôžu fundovanejšie a efektívnejšie pracovať v oblasti vzdelávania dospelých. Pritom nepôjde len o semináre a prednášky, ale aj o odovzdávanie praktických rád a skúseností v podaní našich odborníkov – profesionálov, ktorí pôsobia vo vzdelávaní dospelých pre verejnosť aj podniky v rámci celého Slovenska. Ponúkame Vám interaktívnu výučbu s praktickými aktivitami, pri ktorých si precvičíte modelové situácie z praxe a vďaka ktorým budete využívať fungujúce a účinné metódy vzdelávania a techniky komunikácie pri práci vzdelávateľa dospelých.

Cieľ kurzu: Absolvent kurzu pozná a v praxi aplikuje metódy plánovania vzdelávacej aktivity a metódy samotného vzdelávania dospelých.

Úspešní absolventi získajú osvedčenie lektora, ktoré ich oprávňuje zabezpečovať a vykonávať výchovu a vzdelávanie dospelých v rôznych oblastiach celoživotného a odborného vzdelávania. Osvedčenie má celoslovenskú a neobmedzenú platnosť.

Kurz je určený predovšetkým jednotlivcom, ktorí majú záujem pôsobiť ako lektori vo vzdelávaní dospelých v rôznych odborných a akreditovaných kurzoch. Kurz je vhodný pre uchádzačov, ktorí potrebujú preukázať lektorskú spôsobilosť pre účely Národného inšpektorátu práce a Ministerstva školstva.

Metódy výučby:                                                                  
odborný výklad s praktickými cvičeniami
● modelové situácie
● diskusia
● hranie rolí
● brainstorming

Účastnícky poplatok:  200 € bez DPH / 240 € s DPH

V cene je zahrnutá kompletná výučba, všetky učebné materiály (papierové pracovné listy a materiály na CD nosiči), záverečná skúška a vystavenie osvedčenia.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK: uhraďte prevodným príkazom najneskôr do začiatku kurzu. Detaily ohľadom úhrady nájdete nižšie v záväznej prihláške.

POPLATOK ZA UBYTOVANIE: v prípade záujmu označte v prihláške. Následne Vám bude rezervované ubytovanie.

V prípade akýchkoľvek špeciálnych požiadaviek na ubytovanie nás kontaktujte.

Organizačná forma kurzu: kombinovaná

Rozsah vzdelávacej aktivity: 100 hod. z toho 48 hod. prezenčne a 52 hod. dištančne samoštúdiom.

Pre účely samoštúdia dostanú účastníci na prvom stretnutí učebné materiály na CD nosiči. Počas doby určenej k samoštúdiu medzi prezenčnými stretnutiami je účastníkom lektor k dispozícii pre konzultáciu na
maili info@yourscool.sk a na telefóne t.č.: 0908/810 174.

Mám záujem o tento kurz


Otestuj sa
Zisti svoju úroveň jazyka na www.ysctesty.sk

Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.