info@yourscool.sk

Kurzy účtovníctva

Jednoduché účtovníctvo, Podvojné účtovníctvo, Mzdy a personalistika

Na dané kurzy udelilo Ministerstvo školstva akreditáciu č. 3386/2015/107/1.

Cieľová skupina:
Modulový vzdelávací program je určený osobám, ktoré majú záujem získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti účtovníctva. Po obsahovej, materiálnej a personálnej stránke je vzdelávací program zostavený tak, aby úspešný absolvent vzdelávacieho programu získal komplexné vedomosti a zručnosti a uplatnil sa na trhu práce.

Požadované vstupné vzdelanie:
ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie

Organizačná forma kurzu:
kombinovaná

Rozsah vzdelávacieho programu: 
Modul - Jednoduché účtovníctvo - 55 hod.
Modul - Podvojné účtovníctvo - 120 hod.
Modul - Mzdy a personalistika - 65 hod.

Obsah vzdelávacieho programu:
projekt výchovy a vzdelávania schválený Ministerstvom školstva SR

Osvedčenie:
Účastník kurzu získa osvedčenie s celoštátnou platnosťou.

Cena:

Modul - Jednoduché účtovníctvo - 125€ bez DPH / 150€ s DPH
Modul - Podvojné účtovníctvo - 250€ bez DPH / 300€ s DPH
Modul - Mzdy a personalistika - 125€ bez DPH / 150€ s DPH

V cene kurzu je kompletná výučba, učebné materiály, záverečná skúška a vydanie osvedčenia. Cena je konečná vrátane všetkých poplatkov.

Kurz Účtovník sa otvára priebežne podľa záujmu počas celého roka. O najbližšom termíne kurzu sa informujte telefonicky na tel.č. 0908/ 810 174 alebo mailom na info@yourscool.sk.
PDF icon informacny_material_na_stiahnutie.pdf

Mám záujem o tento kurz


Otestuj sa
Zisti svoju úroveň jazyka na www.ysctesty.sk

Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.