Jazykové kurzy podľa Európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti

Jazyková úroveň A1:
Naše kurzy pre začiatočníkov sa stretávajú s mimoriadnou úspešnosťou. Vieme, že pri učení sa nového jazyka je potrebné zapojiť všetky zmysly a vhupnúť do toho celou dušou. Aby naši študenti napredovali čo najrýchlejšie, vedieme hodiny v čo najväčšej miere v danom cudzom jazyku a striedame rozprávanie, písanie, počúvanie a čítanie. Po dvoch týždňoch v kurze sa vedia študenti bez pomoci lektora predstaviť a rozprávať o sebe, rodine a priateľoch, po troch mesiacoch sú schopní aktívne viesť rozhovor na základné témy.
Jazyková úroveň A2:
Naše kurzy pre falošných začiatočníkov sú určené všetkým ľuďom, ktorí už majú v sebe základy, rozumejú danému cudziemu jazyku, ale ešte stále nie sú sebaistí v samostatnom rozprávaní. Práve túto neistotu odbúrate s nami. Na kurzoch sú študenti hodení do bežných situácií, veľa komunikujú v dialógoch a popri tom sa ďalej rozvíjajú v gramatike a vo všetkých jazykových zručnostiach. Bežné témy sú podané zaujímavou interaktívnou formou s množstvom hier a aktivít, takže sa na kurze nikdy nenudíte a stále ste aktívni.
Jazyková úroveň B1:
Jazykové kurzy pre mierne pokročilých sú ideálne pre ľudí, ktorí vedia daný cudzí jazyk, avšak boli dlhší čas pasívni, alebo pre tých, ktorí si chcú zlepšiť komunikačné schopnosti, nabrať novú slovnú zásobu a získať istotu pri aktívnom používaní gramatiky v ústnom prejave. Na kurzoch si zvyknete na rôzne prízvuky vďaka nahrávkam z rôznych anglicky hovoriacich krajín. Pri každej téme diskusiami prirodzene rozšírime slovnú zásobu. Zábavná forma hodín s aktivitami na rozvíjanie všetkých jazykových zručností si získa aj Vás.

Jazyková úroveň B1+:
Ak máte pokročilú úroveň cudzieho jazyka, a občas zapochybujete pri gramatike, alebo pri ústnom prejave robíte miestami pauzy a hmkáte, a chcete sa toho zbaviť a postúpiť o level vyššie, kurz B1+ je výbornou prechodnou stanicou pre všetkých, ktorí chcú v angličtine byť lepší ako doteraz. Kurzy sú plné diskusií na rôznorodé, i kuriózne témy. Čaká na Vás množstvo aktivít, pri ktorých sa zabavíte a naučíte sa, ako pôsobiť prirodzene, hovoriť nenútene, písať automaticky a myslieť v angličtine.
Jazyková úroveň B2:
Ak máte pokročilú angličtinu a chcete si ju udržať a napredovať v nej, aktívne sa zapájať do diskusie, myslieť v anglickom jazyku, vylepšiť svoj prejav a pôsobiť prirodzene, kurz Perfect Fluent je určený pre Vás. Popri diskusiách sa študenti učia aktívne používať typické frázy Angličanov, vďaka ktorým ich angličtina neostáva len „učebnicová“, ale je prirodzená  a ide s dobou. Študenti sa vyjadrujú ku kurióznym témam, hodnotia veci, hovoria o svojich postojoch a prezentujú komplexné myšlienky v anglickom jazyku.
Jazyková úroveň C1:
Profi Kurz tejto úrovne je určený pre všetkých, ktorí plynule hovoria po anglicky. Ak máte záujem získať certifikát, pracovať alebo študovať v zahraničí, ak využívate jazyk v každodennej komunikácii, je tento kurz určený pre Vás. S nami si udržíte angličtinu v najlepšej forme a nevyjdete z cviku. Gramatické „čerešničky“ a zážitky jednotlivcov s native speakermi dodajú hodinám šmrnc. Veľa aktivít a zaujímavých tém Vás vyburcuje vyjadriť svoj názor. Ak chcete switchnúť do angličtiny a hľadáte kúsok Anglicka, nájdete ho za dverami našich učební. Kurz vedú profesionálni lektori, ktorí dlhú dobu pôsobili v zahraničí a s native speakermi sú v neustálom kontakte. 
Jazyková úroveň C2:
Táto jazyková úroveň je na úrovni rodených hovorcov. Pre všetkých záujemcov, ktorí by mali radi potvrdenú C2 úroveň organizujeme prípravné kurzy na jazykové skúšky pre úroveň C2. Väčšinou ide o ľudí, ktorí chcú pôsobiť dlhodobo v zahraničí a chcú sa dokladovť jazykovými znalosťami na úrovni rodených hovorcov. Na kurzoch sa preberajú priamo cvičenia z jazykových skúšok, aby boli uchádzači čo najlepšie pripravení na skúšky z daného cudzieho jazyka.

Chcem bližšie informácie o jazykových zručnostiach a kompetenciách študentov na jednotlivých úrovniach podľa Európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti.

Mám záujem o tento kurz


Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.