Celoživotné vzdelávanie - záruka úspechu

"Aby sme uspeli v dnešnom svete, potrebujeme správnu kvalifikáciu, správne školy a správnych priateľov na správnych miestach." Jonas Ridderstrale

Veru múdry citát povedal pán Ridderstrale. Pri práci lektora v celoživotnom vzdelávaní, alebo v ďalšom vzdelávaní, sa stretávam s ľuďmi, ktorí sa rozhodli zobrať svoj život do tých správnych rúk a prihlásili sa na rekvalifikačný kurz, aby mohli začať odznova v novej pracovnej oblasti. 

Veľmi obľúbené sú kurz lektor, kurz bezpečnostný technik a kurz elektrotechnické minimum. Prečo práve tie?

Na kurze lektora sa u nás miešajú dve skupiny lektorov. Tí, ktorí chcú pôsobiť ako lektor, len ešte nemajú presne vymedzenú oblasť, v ktorej budú svoje školenia robiť. A tí, ktorí vedia, že chcú pôsobiť ako lektor v akreditovaných kurzoch a potrebujú získať lektorskú spôsobilosť, lebo bez nej to jednoducho nejde. Ide o všetky kurzy pre dospelých, ktoré sú akreditované ministerstvom školstva alebo Národným inšpektorátom práce. Či už chcete pôsobiť ako bezpečnostný technik a školiť kurzy BOZP, alebo máte ambíciu zažiariť ako lektor na rekvalifikačných kurzoch v oblasti, v ktorej ste profík, potrebujete najskôr absolvovať kurz lektor. Preto je práve tento kurz jedným z najviac navštevovanejších a najobľúbenejších.

Kurz bezpečnostný technik, prečo je stále žiadaný a obľúbený? Na Slovensku máme trh orientovaný na automobilový priemysel, to znamená, že tu pôsobia veľké fabriky, veľa fabrík. A tieto fabriky potrebujú spĺňať všetky bezpečnostné požiadavky určené zákonom. Potrebujú školiť zamestnancov, potrebujú mať vypracovanú dokumentáciu BOZP a opžiarnej ochrany. Potrebujú ľudí, ktorí im toto všetko zabezpečia. A práve preto je zamestnanie bezpečnostný technik žiadané a kurz bezpečnostný technik obľúbený rekvalifikačný kurz. 

Kurz elektrotechnické minimum za ostatnými v ničom nezaostáva. Na tomto kurze spravíme elektrikára z každého, kto vychodil nejakú strednú školu, a má záujem sa učiť novým veciam. Od teórie elektrotechniky, cez laboratórne cvičenia, kreslenie schém až po úspešné absolvovanie skúšky - jednej na elektrotechnickom minime, a hne´d aj druhej na §21 vyhlášky 508/2009 Z.z., aby sme s elektrotechnickým vzdelaním získali hneď aj elektrotechnickú spôsobilosť. Tri mesiace drilu a je to tam. Máte v rukách doklady o tom správnom vzdelaní a môžete ísť na to. 

Začať odznova. Začať motivovane. začať lepšie. Vďaka tej správnej kvalifikácii, tej správnej škole. Jasné, že mám na mysli your sCOOL. Ale dosť bolo chvály, namiesto rečnenia trochu viac práce, nebojte sa spýtať na tie správne možnosti pre Vás v oblasti celoživotného vzdelávania. Radi Vám poradíme a Vy budete napredovať s nami. Pekný deň.


Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.