Aký doklad získam po absolvovaní kurzu?

Mnohí sa nás pri prihlasovaní  a kurz pýtate, aký doklad získate po úspešnom absolvovaní kurzu. A tak Vám prinášame stručný prehľad dokladov, ktoré môžete získať na našich odborných kurzoch a kurzoch ďalšieho vzdelávania. Všetky nasledujúce dokumenty preukazujú Vašu odbornú spôsobilosť v danej oblasti.

Kurz lektor: absolvent získa po absolvovaní kurzu lektor OSVEDČENIE lektora. Netreba ho obnovovať.

Kurz bezpečnostný technik: absolvent získa po absolvovaní kurzu bezpečnostný technik OSVEDČENIE bezpečnostného technika. Toto osvedčenie má nepretržitú platnosť, avšak je potrebné obnovovať si ho najmenej každých 5 rokov od vydania osvedčenia na aktualizačnej odbornej príprave bezpečnostného technika.

Kurz technik požiarnej ochrany: absolvent získa po absolvovaní kurzu technik požiarnej ochrany POTVRDENIE, s ktorým sa hlási na skúšky na Krajské riaditeľstvo HaZZ podľa miesta bydliska. Po úspešnom absolvovaní skúšky získa OSVEDČENIE technika požiarnej ochrany. Toto osvedčenie má nepretržitú platnosť, avšak je potrebné obnovovať si ho najmenej každých 5 rokov od vydania osvedčenia na aktualizačnej odbornej príprave technika požiarnej ochrany.

Kurz elektrotechnické minimum: absolvent získa po absolvovaní kurzu elektrotechnické minimum OSVEDČENIE. Týmto osvedčením preukazuje elektrotechnické vzdelanie a spĺňa podmienku elektrotechnického vzdelania pre zápis do kurzu elektrotechnika podľa §21 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Osvedčenie má neobmedzenú platnosť a netreba ho obnovovať.

Kurz §21 Elektrotechnik: absolvent získa po absolvovaní kurzu §21 elektrotechnik OSVEDČENIE elektrotechnika §21. Okrem neho dostáva absolvent aj POTVRDENIE o absolvovaní odbornej prípravy elektrotechnika §21. Osvedčenie má nepretržitú platnosť, avšak je potrebné obnovovať si ho najmenej každých 5 rokov od vydania osvedčenia na aktualizačnej odbornej príprave elektrotechnika.

Kurz §22 Samostatný elektrotechnik: absolvent získa po absolvovaní kurzu §22 samostatný elektrotechnik OSVEDČENIE samostatného elektrotechnika §22. Okrem neho dostáva absolvent aj POTVRDENIE o absolvovaní odbornej prípravy elektrotechnika §22. Osvedčenie má nepretržitú platnosť, avšak je potrebné obnovovať si ho najmenej každých 5 rokov od vydania osvedčenia na aktualizačnej odbornej príprave elektrotechnika.

Kurz §23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky: absolvent získa po absolvovaní kurzu §23 elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky OSVEDČENIE elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky §23. Okrem neho dostáva absolvent aj POTVRDENIE o absolvovaní odbornej prípravy elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky §23. Osvedčenie má nepretržitú platnosť, avšak je potrebné obnovovať si ho najmenej každých 5 rokov od vydania osvedčenia na aktualizačnej odbornej príprave elektrotechnika.

Kurz §24 Revízny technik: absolvent získava po absolvovaní kurzu §24 revízny technik POTVRDENIE o absolvovaní odbornej prípravy a s ním sa hlási na skúšku na Technickú inšpekciu. Po úspešnom absolvovaní skúšky vydáva inšpektorát práce podľa miesta konania skúšky OSVEDČENIE revízneho technika. Osvedčenie má nepretržitú platnosť, avšak je potrebné obnovovať si ho najmenej každých 5 rokov od vydania osvedčenia na aktualizačnej odbornej príprave elektrotechnika.

Kurz interný audítor manažérstva kvality: absolvent získava po absolvovaní kurzu interný audítor OSVEDČENIE interného audítora. Toto osvedčenie má neobmedzenú platnosť, no je potrebné si ho aktualizovať zakaždým, keď sa mení a aktualizuje norma.

Kurz interný audítor environmentálneho manažérstva: absolvent získava po absolvovaní kurzu interný audítor OSVEDČENIE interného audítora. Toto osvedčenie má neobmedzenú platnosť, no je potrebné si ho aktualizovať zakaždým, keď sa mení a aktualizuje norma.

Kurz interný audítor manažérstva BOZP: absolvent získava po absolvovaní kurzu interný audítor OSVEDČENIE interného audítora. Toto osvedčenie má neobmedzenú platnosť, no je potrebné si ho aktualizovať zakaždým, keď sa mení a aktualizuje norma, napr. aj teraz máme v ponuke preškolenie interného audítora na normu ISO EN 45001.

Kurz viazač bremien: absolvent získava po absolvovaní kurzu viazač bremien PREUKAZ viazača bremien. Tento preukaz má neobmedzenú platnosť, avšak treba si ho aktualizovať najmenej každých 5 rokov na aktualizačnej odbornej príprave viazača bremien, a rovnako aj na opakovaných školeniach konaných podľa uváženia revízneho technika.

Kurz obsluhy zdvíhacích zariadení: absolvent získava po absolvovaní kurzu obsluhy zdvíhacích zariadení DOKLAD o overení vedomostí obsluhy vyhradeného zdvíhacieho zariadenia. Tento doklad má neobmedzenú platnosť, avšak treba si ho aktualizovať najmenej každých 5 rokov na aktualizačnej odbornej príprave viazača bremien, a rovnako aj na opakovaných školeniach konaných podľa uváženia revízneho technika.

Ak máte otázky ohľadom zákaldných školení, aktualizačných školení a opakovaných školení, radi Vám pomôžeme :-)


Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.