Ako sa stať lektorom

Ak máte ambíciu stať sa lektorom, je dobré si na začiatku zvoliť smer, akým sa chcete uberať. Chcete lektorovať kurzy pre deti či dospelých? Chcete byť lektorom v akreditovaných vzdelávacích programoch kde sa končí kurz udelením osvedčenia alebo v odborných neakreditovaných kurzoch kde absolventi kurzu získajú certifikát? 

Keď máte pred sebou základný koncept, kadiaľ sa uberať, treba doriešiť Vašu kvalifikáciu. Jasné, vzdelávať sa môžete celoživotne, neustále, to je aj treba, ak chcete byť úspešným lektorom. Avšak najprv potrebujete odbornú spôsobilosť v odbore, ktorý chete lektorovať a lektorskú spôsobilosť.

Ako získať lektorskú spôsobilosť

Na to, aby ste mohli pôsobiť ako lektor, potrebujete získať lektorskú spôsobilosť. Tú môžete nadobudnúť na našom kurze lektor. Kurz lektor je akreditovaný kurz ministerstvom školstva, je v rozsahu 100 hodín. Kurz je vedený kombinovanou formou, to znamená, že časť si odchodíte prezenčne a časť sa budete vzdelávať a pracovať na sebe dištančne.

Aby ste mohli nastúpiť do kurzu lektor, musíte mať úplne stredoškolské vzdelanie (to znamená ukončené maturitou) a vek aspoň 18 rokov. Potom sa stačí už len prihlásiť na kurz a Vaša vysnívaná práca lektora je Vám o krok bližšie.

Vašu lektorskú spôsobilosť potvrdzuje osvedčenie, ktoré získate po úspešnom absolvovaní kurzu. Toto osvedčenie Vám platí na celý život a nemusíte si ho obnovovať, ako to býva pri iných kurzoch. Toto osvedčenie slúži ako doklad o lektorskej spôsobilosti aj pre Národný inšpektorát práce, aj pre ostatné inštitúcie, t.j. ministerstvá.

V tomto momente môžete začať pracovať ako lektor, či už pre vzdelávaciu organizáciu akozamestnanec alebo ako živnostník. Môžete lektorovať aj akreditované kurzy, ak spĺňate podmienku odbornej praxe.


Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.