Aby maturita z anglického jazyka nebola pre vás španielskou dedinou

Spravme si poriadok v tom, na ktorú úroveň maturity si trúfnete, a na ktorú ešte nie. K tomu je potrebné poznať priebeh skúšky a vedieť rozlíšiť medzi úrovňami. Takže čo sa od vás vyždauje na maturite z cudzieho jazyka?

Úroveň B1: anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, ruský jazyk
Trvanie testovania: 100 minút
počúvanie s porozumením (3 nahrávky), gramatika a lexika (2 texty), čítanie s porozumením (3 texty)
Sloh: 60 minút, 1 zadanie, dĺžka slohu 160 - 180 slov

Úroveň B2: anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, ruský jazyk
Trvanie testovania: 120 minút
počúvanie s porozumením (3 nahrávky), gramatika a lexika (3 texty), čítanie s porozumením (3 texty)
Sloh: 60 minút, 1 zadanie, dĺžka slohu 200- 220slov

Úroveň C1: anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, ruský jazyk
Trvanie testovania: 150 minút
počúvanie s porozumením (3 nahrávky), gramatika a lexika (2 texty), čítanie s porozumením (4 úlohy)
Sloh: 90 minút, 1 zadanie, dĺžka slohu 260- 320slov

Ak si nie ste istí, ktorú úroveň úspešne zvládnete, môžete si dohodnúť poradenskú konzultáciu, kde vám naša lektorka poradí, na základe rozhovoru a písomného výstupu vyhodnotí vašu momentálnu úroveň cudzieho jazyka a pomôže nastaviť plán prípravy na maturitu. 


Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.