Z gymnazistu elektrikár vďaka nadstavbovému štúdiu elektrotechnické minimum

Ak ste chceli získať odbornú spôsobilosť elektrotechnika, kedysi ste museli absolvovať celé štúdium na odbornej škole elektrotechnickej. My Vám však vieme Vašu cestu k práci elektrikára urýchliť. Naše vzdelávacie centrum your sCOOL má potvrdenie o akreditácii Ministerstvom školstva a je teda oprávnené zaškoliť záujemcov neelektrikárov na elektrikárov. Ako to celé funguje?

Rekvalifikačné štúdium Elektrotechnické minimum je náhradou za stredoškolské vzdelanie a absolventi tak získajú úplnú rekvalifikáciu v odbore elektrotechnika. 

Ako sa dá na štúdium prihlásiť: Na štúdium za elektrikára sa môžete prihlásiť jednoducho online, my Vám spätne pošleme informačný list a prihlášku k elektrotechnickému minimu, ktorú nám vyplnenú pošlete späť. Záujemcom radíme, aby v prípade záujmu posielali prihlášky čo najskôr, aby sme im mohli garantovať miesto v kurze.

Koľko také štúdium trvá? Študujete kombinovanou formou. Časť štúdia je samoštúdium, časť štúdia absolvujete prezenčne priamo v našom vzdelávacom centre. Výučba prebieha v piatky a v soboty. 

Ako často otvárate kurz? Dvakrát ročne.

Zamestnávateľ odo mňa vyžaduje vyhlášku §21. Ako ju získam? 
Odborná príprava na §21 je vyšším stupňom vzdelania v elektrotechnike. Ak nemáte elektrotechnické vzdelanie, musíte absolvovať najskôr Elektrotechnické minimum, čím získate elektrotechnické vzdelanie. Následne môžete absolvovať trojdňové školenie §21 a získať tak odbornú spôsobilosť elektrikára.

U nás máte možnosť absolvovať v deň skúšky elektrotechnického minima hneď aj skúšku na §21. (čo je super, lebo šetríte tak čas a hneď Vám plynie prax, aby ste si do budúcna zvýšili vyhlášku na §22)

A čo cena? Cena celého kurzu elektrotechnické minimum je 625 € bez DPH, 750 € s DPH.


Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.