Všetko o kurzoch zadarmo cez úrad práce

Od 08.04.2024 je možné požiadať o preplatenie kurzu cez úrad práce cez Národný projekt Zručnosti pre trh práce.

O preplatenie kurzu môžu požiadať ľudia vedení na úrade práce, ale aj zamestnanci. Projekt sa tento raz netýka živnostníkov.

Úrad práce Vám môže preplatiť 2 kurzy (po sebe, nie súbežne), každý do hodnoty 900 €.

Projekt trvá do konca roka 2026.

POSTUP

Keď si vyberiete kurz, vypíšeme Vám časť požiadavky za našu vzdelávaciu organizáciu a požiadavku Vám pošleme poštou. Vy si vypíšete svoju časť požiadavky a zanesiete ju na úrad práce.

Úrad práce má 30 dní na schválenie kurzu. Po schválení kurzu podpíšete s úradom práce dohodu, a môžete absolvovať kurz., Nič nehradíte, len na konci kurzu odnesiete kópiu osvedčenia spolu s ďalšími podkladmi na úrad práce.

Ak máte otázky, budeme radi nápomocní. 


Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.