info@yourscool.sk

Skupinové jazykové kurzy

Výhody skupinových jazykových kurzov

Vďaka skupinovým kurzom napredujete v učení a rozväzovaní jazyka s podporou ostatných študentov v skupinke. Na kurzoch nadviažete nové priateľstvá, vďaka malému počtu študentov sa nebudete hanbiť rozprávať pred ostatnými.

Cena: 159 € / trimester

angličtinanemčinafrancúzštinaruštinašpanielčina

Jazyková škola yoursCOOL organizuje skupinové kurzy výhradne v malých skupinkách do 6 študentov. Tak viac na hodinách rozprávate a preto aj rýchlejšie napredujete. Lektor sa plne venuje skupine a požiadavkám študentov, pričom dohliada na posun v jazyku podľa Európskeho referenčného rámca cudzích jazykov.

Bonus: V prípade, že si svoju úroveň otestujete na www.ysctesty.sk, získate na základe vypísaných kontaktných údajov zľavu na zápis do jesenného semestra 10€. 

Organizácia

Kurzy prebiehajú v troch trimestroch počas roka. Každý trimester má jedenásť týždňov. Kurzy sa organizujú v poobedňajších hodinách, v pondelky a stredy alebo v utorky a štvrtky. Stretnutia bývajú dvakrát do týždňa, so začiatkom v rozmedzí od 15:00 do 19:00 hod., pričom sa rozvrh upravuje tak, aby čo najviac vyhovoval študentom jednotlivých skupín. Stretnutia sú 90-minútové. Počas jedného trimestra absolvujete spolu 44 hodín

O presnom čase kurzov sa prosím informujte.

Kurzy prebiehajú v úrovniach:

Prihlásiť sa môžeš aj na konverzačný kurz a prípravný kurz na získanie jazykového certifikátu ECL.

Cieľová skupina: Každý nad 18 rokov s chuťou napredovať v angličtine či naučiť sa ju tak, aby ju aj v praxi vedel používať a otvoril si tak nové možnosti.

Novinka: CHOP SA SLOVA! Všetci naši študenti získajú zápisom do kurzu doplnkové hodiny argumentácie zdarma. Viac o téme tu.

Mám záujem o tento kurz


Otestuj sa
Zisti svoju úroveň jazyka na www.ysctesty.sk

Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.