Čo treba na §21 §22 §23

Čo treba na získanie §21, §22, §23

Mnohí elektrotechnici po získaní odbornej spôsobilosti podľa §21 vyhlášky č. 508/2009Z.z. nezostanú len pri paragrafe 21, ale chcú získať aj odbornú spôsobilosť podľa §22 alebo §23 vyhlášky č. 508/2009Z.z., prípadne plánujú ísť ešte ďalej, na §24 vyhlášky č. 508/2009Z.z.. Čo je k tomu treba?

Vzdelanie

Aby ste sa vôbec mohli stať elektrikárom s odbornou spôsobilosťou, t.j. s možnosťou pracovať na elektrických zariadeniach, potrebujete získať elektrotechnické vzdelanie. Môžete absolvovať strednú odbornú školu elektrotechnickú. Tí, ktorí už nemajú toľko času, môžu siahnuť aj po zrýchlenej verzii, ktorou je akreditovaný kurz elektrotechnické minimum.

Po absolvovaní kurzu elektrotechnické minimum získate odborné elektrotechnické vzdelanie. Spĺňate tak jednu z podmienok na získanie §21 a vyššie.

Prax

Na získanie §21 elektrotechnik nepotrebujete mať prax, takže ten si môžete spraviť hneď, ako budete mať elektrotechnické vzdelanie.

Na získanie §22 samostatný elektrotechnik potrebujete mať 1 rok praxe, ktorú Vám môže potvrdiť Váš zamestnávateľ. V prípade živnostenského podnikania stačí výpis zo živnosti. Pozor, prax Vám nebude uznaná, ak ju budete mať potvrdenú z obdobia pred získaním elektrotechnického vzdelania. Musí uplynúť minimálne 1 rok od získania elektrotechnického vzdelania, aby Vám bola prax elektrotechnika uznaná.

Na získanie §23 elektrotechnik na riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky sa prax uznáva podľa vzdelania.

Pri výučnom liste v elektrotechnickom odbore potrebujete 4 roky praxe. Pri maturitnom vysvedčení v elektrotechnickom odbore potrebujete 3 roky praxe. Pri vysokoškolskom diplome v elektrotechnike potrebujete 2 roky praxe. Keď máte potvrdenú prax, môžete absolvovať odbornú prípravu aj na §23.

Zdravotná spôsobilosť

Poslednou podmienkou na získanie §21, §22, §23 je zdravotná spôsobilosť. Potvrdzuje Vám ju lekár. Nám ako vzdelávacej organizácii prekladáte kópiu lekárskeho potvrdenia. Lekár Vám môže potvrdiť vlastné tlačivo alebo naše tlačivo, vieme poslať mailom.

Pozor, originál lekárskeho potvrdenia si uchovajte spolu s osvedčením elektrotechnika, bez neho stráca Vaše osvedčenie platnosť. Lekársku prehliadku musíte absolvovať každých 5 rokov, pred uplynutím doby 5 rokov. Rovnako 5 rokov platí aj doba na aktualizačné školenia.

Ak Vám niečo nie je jasné, radi Vám poradíme a pomôžeme. Vaše otázky môžete posielať na info@yourscool.sk


Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.