Čo priniesla zmena živnostenského zákona?

Od 01.08.2021 vstúpil do platnosti upravený živnostenský zákon. Zmena sa dotýka aj elektrotechnikov pri dokladovaní praxe, respektíve absolventov akreditovaného kurzu elektrotechnické minimum. Absolventi elektrotechnického minima nebudú musieť čakať 2 roky na získanie potrebnej praxe, stačí im jeden rok praxe v elektro odbore.

Doteraz, ak ste absolvovali elektrotechnické minimum, a chceli ste si otvoriť remeselnú živnosť montáž, údržba a rekonštrukcia vyhradených technických zariadení elektrických, museli ste na zápis živnosti dokladovať

  1. osvedčenie, že ste absolvovali elektrotechnické minimum 
  2. doklad o absolvovanej strednej škole
  3. doklad o praxi v elektro odbore 2 roky alebo v príbuznom odbore 3 roky.

Po novom na zápis remeselnej živnosti montáž, údržba a rekonštrukcia vyhradených technických zariadení elektrických Vám stačí dokaldovať iba 1 rok praxe v odbore, čiže dávate na náhľad:

  1. osvedčenie, že ste absolvovali elektrotechnické minimum 
  2. doklad o absolvovanej strednej škole
  3. doklad o praxi v elektro odbore 1 rok alebo v príbuznom odbore 2 roky.

A ako je to s viazanou živnosťou?

Pre zápis viazanej živnosti na opravy vyhradených technických zariadení elektrických sa dokladujete osvedčením podľa vyhlášky č.508/2009 Z.z. §22 Samostatný elektrotechnik.

Na základe osvedčenia Vám zapíšu živnosti len v prípade, ak nie ste zamestnávateľ. Ak by ste boli zamestnávateľ, potrebujete sa dokladovať oprávnením na danú činnosť, nestačí len osvedčenie.


Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.