Semestre: 25.09. - 7.12. 2018 | 14.01. - 29.03. 2019 | 08.04. - 21.06. 2019

Školenie Interný audítor kvality, environmentálneho manažérstva a manažérstva BOZP

Akreditovaný kurz: Interný audítor QMS, SEM, OHSAS
 
Na školenia interných audítorov udelilo Ministerstvo školstva akreditácie č. 3386/2016/141/1, 3386/2016/93/1 a 3386/2016/93/2.
 
Cieľová skupina:
pracovníci organizácií, ktoré si zavádzajú alebo uplatňujú zavederný systém manažérstva kvality, životného prostredia a bezpečnosti práce
Požadované vstupné vzdelanie:
ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou
Organizačná forma kurzu:
prezenčná
Rozsah vzdelávacieho programu: 
Interný audítor QMS 24 hodín, dva dni
Interný audítor OHSAS 24 hodín, dva dni
Interný audítor SEM 24 hodín, dva dni
Kombinovaný kurz Interný audítor QMS, OHSAS a SEM 48 hodín, štyri dni
Obsah vzdelávacieho programu:
výklad noriem, príprava auditu, výkon auditu, praktické rady a otázky
Osvedčenie:
Účastník kurzu získa osvedčenie s celoštátnou platnosťou.
Cena:
230€ bez DPH / 276€ s DPH Interný audítor QMS
230€ bez DPH / 276€  s DPH Interný audítor OHSAS 
230€ bez DPH / 276€ s DPH Interný audítor SEM 
350€ bez DPH / 420€ s DPH Kombinovaný kurz Interný audítor QMS, OHSAS a SEM 
V cene kurzu je kompletná výučba, učebné materiály, záverečná skúška a vydanie osvedčenia. Cena je konečná vrátane všetkých poplatkov.
 
Kurz sa otvára priebežne podľa záujmu počas celého roka. O najbližšom termíne kurzu sa informujte telefonicky na tel.č. 0908/ 810 174 alebo mailom na info@yourscool.sk.

Mám záujem o tento kurz


Otestuj sa
Zisti svoju úroveň jazyka na www.ysctesty.sk

Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.