Semestre: 25.09. - 9.12. 2017 | 15.01. - 31.03. 2018 | 09.04. - 23.06.2018

Školenie Interný audítor kvality, environmentálneho manažérstva a manažérstva BOZP

Akreditovaný kurz: Interný audítor QMS, SEM, OHSAS
 
Najbližšie kurzy už
16.10.2017 interný audítor systému manažérstva kvality, BOZP, environmentálneho manažérstva
16.10.2017 interný audítor kvality
18.10.2017 interný audítor BOZP
19.10.2017 interný audítor environmentálneho manažérstva
 
Na školenia interných audítorov udelilo Ministerstvo školstva akreditácie č. 3386/2016/141/1, 3386/2016/93/1 a 3386/2016/93/2.
 
Cieľová skupina:
pracovníci organizácií, ktoré si zavádzajú alebo uplatňujú zavederný systém manažérstva kvality, životného prostredia a bezpečnosti práce
Požadované vstupné vzdelanie:
ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou
Organizačná forma kurzu:
prezenčná
Rozsah vzdelávacieho programu: 
Interný audítor QMS 24 hodín, dva dni
Interný audítor OHSAS 24 hodín, dva dni
Interný audítor SEM 24 hodín, dva dni
Kombinovaný kurz Interný audítor QMS, OHSAS a SEM 48 hodín, štyri dni
Obsah vzdelávacieho programu:
výklad noriem, príprava auditu, výkon auditu, praktické rady a otázky
Osvedčenie:
Účastník kurzu získa osvedčenie s celoštátnou platnosťou.
Cena:
230€ bez DPH / 276€ s DPH Interný audítor QMS
230€ bez DPH / 276€  s DPH Interný audítor OHSAS 
230€ bez DPH / 276€ s DPH Interný audítor SEM 
350€ bez DPH / 420€ s DPH Kombinovaný kurz Interný audítor QMS, OHSAS a SEM 
V cene kurzu je kompletná výučba, učebné materiály, záverečná skúška a vydanie osvedčenia. Cena je konečná vrátane všetkých poplatkov.
 
Kurz sa otvára priebežne podľa záujmu počas celého roka. O najbližšom termíne kurzu sa informujte telefonicky na tel.č. 0908/ 810 174 alebo mailom na info@yourscool.sk.

Mám záujem o tento kurz


Otestuj sa
Zisti svoju úroveň jazyka na www.ysctesty.sk

Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.