Semestre: 25.09. - 9.12. 2017 | 15.01. - 31.03. 2018 | 09.04. - 23.06.2018

Preklady a tlmočenie

Máme niekoľkoročné skúsenosti s prekladmi v oblastiach strojárskeho a elektrotechnického priemyslu, zdravotníctva, cestovného ruchu, životného prostredia, ochrany práce a.i.

Cena prekladu sa odvíja od typu, rozsahu textu a rýchlosti dodania prekladu. Pre výpočet cenovej ponuky nás kontaktujte mailom na info@yourscool.sk alebo telefonicky na 0908/ 810 174.. 

 

Mám záujem o tento kurz


Otestuj sa
Zisti svoju úroveň jazyka na www.ysctesty.sk

Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.