Semestre: 25.09. - 9.12. 2017 | 15.01. - 31.03. 2018 | 09.04. - 23.06.2018

Individuálne jazykové kurzy

angličtina, nemčina, francúzština, ruština, španielčina

Jazyková škola yoursCOOL uspokojí aj náročnejších klientov. Pohodlne sa usaďte a vychutnajte si luxus v podobe individuálnych jazykových kurzov.

Výhody individuálnych jazykových kurzov

Vďaka individuálnym jazykovým kurzom rýchlejšie napredujete v učení a rozväzovaní jazyka. Lektor sa prispôsobuje Vášmu tempu učenia a môžete sa s ním sústrediť na veci, ktoré práve potrebujete. 

Máte možnosť hýbať s rozvrhom a dohodnúť si svoje termíny s lektorom podľa vášho harmonogramu. V prípade nečakaných situácií môžete hodinu bezplatne zrušiť jeden deň pred začiatkom. 

cena: 15€/55 min.

Organizácia
Na začiatku si dohodneme prvé spoločné stretnutie. Tu spolu s metodickou poradkyňou vyplníte jazykový dotazník, na základe ktorého sa určí Vaša momentálna jazyková úroveň, stanovíme si Vaše ciele kurzu a dobu, počas ktorej sa chcete k cieľom prepracovať. Rovbnako sa dohodne spôsob monitorovania Vášho napredovania vo výučbe cudzieho jazyka.

Účastníci si sami volia intenzitu a dĺžku aj čas konania kurzu po dohode s lektorom. Predpláca sa určitý počet hodín (väčšinou 10), tie sa evidujú v dochádzke. Po absolvovaní predplatených hodín je možnosť predplatiť si nové hodiny a vo výučbe pokračovať ďalej a napredovať vo vzdelávaní.

Mám záujem o tento kurz


Otestuj sa
Zisti svoju úroveň jazyka na www.ysctesty.sk

Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.