Semestre: 25.09. - 7.12. 2018 | 14.01. - 29.03. 2019 | 08.04. - 21.06. 2019

Celoživotné vzdelávanie

Vzdelávacie a rekvalifikačné centrum yoursCOOL ponúka široký výber školení v oblasti ochrany práce. Školenia prebiehajú priamo v prevádzke zákazníka alebo v školiacom stredisku yoursCOOL na Námestí Jozefa Herdu 1 v Trnave. Informujte sa telefonicky o najbližšom termíne kurzov na tel.č. 0908 810 174.

Jazyk školení: SK / EN / DE 

Vyberte si z ponuky nasledujúcich kurzov:

Rekvalifikačné kurzy:

01 Lektor vo vzdelávaní dospelých – andragogické minimum 
11 Interný audítor systému manažérstva BOZP podľa normy EN ISO 18001
12 Interný audítor systému environmentálneho manažérstva podľa normy EN ISO 14001
13 Interný audítor systému manažérstva kvality podľa normy E ISO 9001
14 Účtovník - Jednoduché účtovníctvo 
15 Účtovník - Podvojné účtovníctvo
16 Účtovník - Mzdy a personalistika

Kurzy pre elektrotechnikov:
02 Odborná spôsobilosť elektrotechnikov – Odborná príprava Elektrotechnik §21
03 Odborná spôsobilosť elektrotechnikov  - Odborná príprava Samostatný elektrotechnik §22
04 Odborná spôsobilosť elektrotechnikov  - Odborná príprava Elektrotechnik na riadenie činností a prevádzky §23
05 Aktualizačná odborná príprava - Elektrotechnik §21
06 Aktualizačná odborná príprava - Samostatný elektrotechnik §22
07 Aktualizačná odborná príprava – Elektrotechnik na riadenie činností alebo prevádzky §23
08 Aktualizačná odborná príprava – Revízny technik §24

Kurzy pre bezpečnostných technikov:
09 Odborná príprava bezpečnostných technikov
10 Aktualizačná odborná príprava bezpečnostních technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov
17 Príprava na skúšku autorizovaných bezpečnostných technikov

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Mám záujem o tento kurz


Otestuj sa
Zisti svoju úroveň jazyka na www.ysctesty.sk

Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.